งานแห่บุญกฐินสามัคคี ณ วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่) ประจำปี 2565

30 ต.ค. 65

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมงานแห่บุญกฐินสามัคคี ณ วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบไป