จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

09 พ.ย. 65
? เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ?
เวลา 16.00 น.
เทศบาลตำบลจระเข้หินจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมด้วยประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณริมคลองจระเข้หิน การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
โดยกิจกรรมประกอบด้วย
?การประกวดการเต้นบาสโลบ
?การประดิษฐ์กระทงสวยงามของแต่ละหมู่บ้าน
?ศึกกินขนมจีน
?การประกวดนางนพมาศ และมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย