จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย “บัวลอยเสียบไม้และขนมทับทิมกรอบ”

22 มิ.ย. 64

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย “บัวลอยเสียบไม้และขนมทับทิมกรอบ”เพี่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน