จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย “ถั่วกวนชั่งทองและสังขยาใบเตย”

23 มิ.ย. 64

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย “ถั่วกวนชั่งทองและสังขยาใบเตย”เพี่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน