ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

15 มี.ค. 64
ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้จัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทยอีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติวีรกรรมของ ท้าวสุรนารี เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลจระเข้หิน