ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลงสาป เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

11 มิ.ย. 64

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี ร่วมกับกองสาธารณสุชเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลงสาป เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา โรงเรียนชุมชนจระเข้หินและโรงเรียนบ้านไผ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิดเทอม ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้