ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลงสาป เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

18 มิ.ย. 64

วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท กำจัดยุงและแมลงสาปเพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน