ฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

11 ก.ย. 66

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในระยะ 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน