ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

28 มิ.ย. 64

 

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา