“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

04 ม.ค. 66
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ อปพร. ได้ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (7 วันอันตราย) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ หน้าเทศบาลตำบลจระเข้หิน