ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องเสาไฟฟ้ากีดขวางถนน

27 ม.ค. 65

วันที่ 27 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้ประสานงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี มาแก้ไข ย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางถนน ทำให้การสัญจรของชาวบ้านไม่สะดวกและอาจทำให้เกิดอันตราย ณ บริเวณซอยบ้านนายเฉลียว ทะลาไธสง บ้านไผ่หมู่ ตำบลจระเข้หิน