ดำเนินการขุดหลุมลงเสาไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้า ณ ถนนเส้นท่าลี่

27 เม.ย. 65

วันที่ 27 เม.ย. 65 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอครบุรี ได้ดำเนินการขุดหลุมลงเสา ไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้า ณ ถนนเส้นท่าลี่