ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณคลินิกหมอวัชรีหมู่ที่ 3

25 ต.ค. 64

เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และพนักงาน/เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณคลินิกหมอวัชรีหมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564