ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูล

08 ต.ค. 64

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นเพื่อดำเนินการทำความสะอาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูลตามที่พี่น้องชาวเทศบาลฯได้ร้องทุกข์ ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3 อย่างต่อเนื่อง