ดำเนินการทำคันสะดุด ณ บ้านไผ่หมู่ 4 หมู่ 6

20 พ.ค. 65
20 พ.ค 2565 เวลา 14.20 น. นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ลูกจ้าง
 ทำเนินชะลอความเร็ว ณ บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา