ดำเนินการทำเนินชะลอความเร็ว ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6

20 พ.ค. 65
↔️?20 พ.ค 2565 ?↔️
เวลา 14.20 น.
? นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ลูกจ้าง
♒ ทำเนินชะลอความเร็ว
ณ บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา