ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดกอไผ่ที่ระสายไฟ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไผ่หมู่ที่ 6

22 ก.ค. 64

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดกอไผ่ที่ระสายไฟ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา