ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 แก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่ชำรุด และลอกซ่อมแซมรางระบายน้ำ

13 ก.ค. 64
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลฯ แก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่ชำรุด และลอกซ่อมแซมรางระบายน้ำที่อุดตัน เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน