ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อโรคไวรัสฯ

10 มิ.ย. 65

วันนี้วันที่10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น เทศบาลตำบลจระเข้หิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อโรคไวรัสฯ เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่พนักงานและผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน