ดำเนินการมอบกล่องยังชีพและถุงยังชีพให้แก่คนพิการ

27 ต.ค. 64

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินดำเนินการมอบกล่องยังชีพ ถุงยังชีพและเงินสดจำนวน 500 บาทมอบให้แก่นางจ่อย รุนกระโทก หมู่ที่ 6 และนายสมชาย สายเสริมผล หมู่ที่ 3 ผู้พิการทางสายตา โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย