ตรวจเชิงรุก Antigen test kit (ATK) ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

22 พ.ย. 64

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน ได้ตรวจเชิงรุก Antigen test kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน