ตรวจATKกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ #saveจระเข้หิน

16 ม.ค. 65
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
นายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินคณะบริหารและสมาชิกสภาฯพร้อม นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน
ผอ.รพสต.จระเข้หิน เจ้าหน้าที่และกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตรวจATKกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ #saveจระเข้หิน