ตรวจATKเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อพร้อมบริการชุดตรวจ เอทีเค แก่กลุ่มเสี่ยงฯ

15 ม.ค. 65
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
นายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินคณะบริหารและสมาชิกสภาฯพร้อม
นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน
ผอ.รพสต.จระเข้หินและเจ้าหน้าที่
ตรวจATKเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อพร้อมบริการชุดตรวจ เอทีเค แก่กลุ่มเสี่ยงฯ ครั้งนี้
นำอาหารเครื่องดื่มมาให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่กลุ่มเสี่ยงในช่วงกักตัว