ตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 ณ วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่)

11 ต.ค. 65
 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
เวลา 07.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ
???ทำบุญตักบาตรเทโวณ วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่),?วัดจระเข้หิน