ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามแนวสายไฟเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุในฤดูฝน

11 มิ.ย. 64

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามแนวสายไฟเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากพายุในฤดูฝน ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา