ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นยาวบนถนน เพื่อป้องกันการหักโค่น ในช่วงฤดูฝนและปรับทัศนวิสัยในการใช้ถนน ณ สามแยกทางเข้าบ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

28 มิ.ย. 64

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯได้ตัดกิ่งไม้ที่ผุกร่อน ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นยาวบนถนน เพื่อป้องกันการหักโค่น ในช่วงฤดูฝนและปรับทัศนวิสัยในการใช้ถนน ณ สามแยกทางเข้าบ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา