ร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ประจำปี ๒๕๖๔

03 ก.พ. 64

นายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น(Zero Tolerance)โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน