ทำความสะอาดในสถานที่กักกันเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้แก่ผู้ที่จะมากักตัว

24 ก.ค. 64

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อยู่เวรสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมทำความสะอาดในสถานที่กักกันเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้แก่ผู้ที่จะมากักตัว ณ หอประชุมโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา