ทำความสะอาดในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (SQ) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 ก.ย. 64

วันที่ 22 กันยายน 2564 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ได้ทำความสะอาดในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (SQ) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ จุด โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา