ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และดำเนินการปรับสถานที่กักตัว ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อเพื่อรองรับผู้เข้าศูนย์ควบคุมและเฝ้าสังเกตุอาการ(SQ)

28 ก.ค. 64

วันที่ 28 กรกฎาคม 2464 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และดำเนินการปรับสถานที่กักตัว ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อเพื่อรองรับผู้เข้าศูนย์ควบคุมและเฝ้าสังเกตุอาการ(SQ)