นายกพบประชาชน 27 ตุลาคาม 2564

27 ต.ค. 64
นายกพบประชาชน
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินได้จัดรายงานเสียงตามสาย “นายกพบประชาชาชน” เพื่อแจ้งสถานการณ์น้ำในเขื่อนมูลบน แจ้งจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งเปิดสถานที่ท่องเที่ยว แจ้งหาประชาชนท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 สามารถมาลงขื่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน