นายอำเภอครบุรีออกตรวจเยี่ยมออกตรวจได้พบปะพูดคุยถึงปัญหาร่วมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ

09 มิ.ย. 65

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี และ นางสาวจุฑามาส กกกระโทก ท้องถิ่นอำเภอครบุรี ออกตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้พบปะพูดคุยถึงปัญหาร่วมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ณ อาคาร 2 ชั้น 2 เทศบาลตำบลจระเข้หิน