บริการตรวจคัดกรอง ป้องกันโควิด -19 ให้ประชาชน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

26 ก.ค. 64

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564  ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่เข้ามาใช้บริการอุปโภค-บริโภคในตลาดสดเทศบาลฯ โดยมีการสลับเปลี่ยนเวรทุกวันเพื่อบริการตรวจคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น.  ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน