บุคลากรเทศบาลตำบลจระเข้หิน เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนบริการประชาชน

18 เม.ย. 65

วันที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานวันแรก หลังจากช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน