ประกาศจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คันด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

14 พ.ค. 62