ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565

12 พ.ย. 64
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน