ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ๊คโฮ สำหรับฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธ.ค. 64