ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝาตระแกรงเหล็ก จากข้างบ้านนายสะอิ้ง ยิ้มกระโทก ถึงข้างบ้านนางสังวาลย์ ศรีเฉลิมศักดิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านจระเข้หิน

17 มิ.ย. 63

img20200623_14565115