ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล. จากข้างบ้านนายวิทยา ดาวเศรษฐ์

27 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็กบ้านนางวาด เหลืองกระโทก