ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ แขวงเพ็ชร

27 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ แขวงเพ็ชร