ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝาตระแกรงเหล็ก จากข้างบ้านนางเตรียม วชิรมโนสุข หมู่ที่ ๓

05 มิ.ย. 63