ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเสาร์ รินกระโทก ถึงบ้านนายจำรัส บุญพรม หมู่ที่ ๖ บ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.พ. 64