ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลจระเข้หิน (สวนสาธารณะ ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๓ บ้านจระเข้หิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค. 63