ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายกิจจา แหยมกระโทก ถึงข้างที่ดิน นายบวก แย้มกระโทก หมู่ที่ ๑ บ้านจระเข้หิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 64