ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธ.ค. 64