ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก จากถนนทางเข้าวัดสว่างหนองแวง หมู่ที่ 6 บ้านไผ่

09 ม.ค. 64