ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

24 ม.ค. 66

เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต “สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)