ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน

27 ม.ค. 63

เทศบาลตำบลจระเข้หิน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ๓๙๙ หมู่ ๖ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๙๙๑๔๔๗-๘ ได้ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :