ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

02 พ.ย. 61