ประกาศแจ้งปิดการให้บริการสวนสาธารณะเทศบาลตำบลจระเข้หินชั่วคราว

09 เม.ย. 63

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสที่อาจจะเกิดการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 เทศบาลตำบลจระเข้หิน จึงขอปิดการให้บริการสวนสาธารณะเทศบาลตำบลจระเข้หิน และขอความร่วมมืองดใช้เครื่องออกกำลังกายในพื้นที่สาธารณะชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :