ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน ขอปิดตลาดนัด(เป็นการชั่วคราว)เนื่องจากพบว่ามีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

02 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ภายในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ทางเทศบาลตำบลจระเข้หินื จึงขอปิดตลาดนัดเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564